Aktualności


14 września 2021 - Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 14.09.2021r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” dla kobiet w wieku powyżej 30 lat. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 05.10.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie (szczegóły w §3 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie).

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

 

4 sierpnia 2021 - Nabór uzupełniający zgłoszeń do projektu "Projekt praca!"

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Projekt praca!"  który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
  oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

 
Nabór zgłoszeń trwa od 04.08.2021r.
Do projektu zakwalifikujemy 3 osoby, liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór zgłoszeń został zakończony dnia 10.09.2021 r.
 
Więcej informacji w zakładce Projekt praca.

 

 

30 lipca 2021 - Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób zwolnionych/zwalnianych z przyczyn zakładu pracy

 

Na prośbę naszej zaprzyjaźnionej instytucji informujemy, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Oddział w Sosnowcu do 06.08.2021 r. prowadzi nabór do projektu "Nowa praca z KSSE" .

Projekt skierowany jest do osób zwalnianych i przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Szczegóły na stronie internetowej KSSE S.A. oraz w załącznikach:

Załącznik 1 - Infografika projektu [537 KB] JPEG

Załącznik 2 - Informacje szczegółowe o projekcie [760 KB] DOCX

 

 

1 lipca 2021 - 300+ dla dzieci na wyprawkę szkolną

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informację na temat programu  "Dobry Start".  

Program  „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prosimy o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o zmianach, które dotyczą składania i wypłaty 300+, dzięki czemu wspólnie przyczynimy się do tego, że każde dziecko na czas otrzyma jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS.

 

 

30 czerwca 2021 - Przedłużenie naboru wniosków w projekcie "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. przedłuża nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!” do 15.09.2021 r.
 

Przypominamy, że osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 

30 czerwca 2021 - Nabór uzupełniający zgłoszeń do projektu "Twój cel - Twoja praca!"

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

 
Nabór zgłoszeń trwa od 01-09.07.2021r.
W ramach projektu przyjmujemy 2 osoby.


Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca

 

 

25 czerwca 2021 - Przedłużenie naboru zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca” ogłoszony w dniu 17.06.2021 r. został przedłużony i trwać będzie do 01.07.2021 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

 

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

 

 

18 czerwca 2021 - Dotacja na rozpoczęcie działalności dla osób zwolnionych

 

Informujemy, że Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia prowadzi nabór do projektu "Nowe kwalifikacje, nowe działalności".

Projekt skierowany jest do osób zwalnianych i przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Szczegóły na stronie internetowej.

 

 

18 czerwca 2021 - Możliwości pozyskania 80% dofinansowania na usługi rozwojowe

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego do skorzystania z możliwości pozyskania 80% dofinansowania na usługi rozwojowe, jakie stwarza projekt Akademia Menedżera MŚP 2 – Makroregion 4.

Szczegóły projektu oraz dokumentacja znajduje się na stronie internetowej.

 

 

 

18 czerwca 2021 - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego "Rozwój, firma, sukces!"

 

Niniejszym informuję, iż Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwój, firma, sukces!”. Nabór trwać będzie od 01.07.2021 r. do 31.10.2021 r.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest każdy uczestnik projektu, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe.

Uczestnicy zobowiązani są złożyć wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z harmonogramem rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, wraz z załącznikami, zgodnie z zasadami określonymi w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Uczestnicy projektu wnioskują o otrzymywania wsparcia na okres kolejnych 6 miesięcy, tzn. do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wysokości do 2 800,00 zł (w tym wkład własny) miesięcznie.

Dokumentację należy składać w 1 egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej na adres: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o., ul.  Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Projektu: tel. 32 248 77 86 wew. 23, e-mail: bp@rarinwestor.pl.

 

 

17 czerwca 2021 - Nabór zgłoszeń do projektu "Nowa praca!"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 17.06.2021r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 24.06.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

Prosimy zwrócić uwagę na pobranie aktualnej wersji formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

 

10 czerwca 2021 - Dodatkowy nabór zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!”

 

Informujemy o dodatkowym naborze do projektu, w ramach którego planuje się przyjąć ok 3 osób.

Nabór trwać od 14.06.2021 do 18.06.2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
   oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,

Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca

 

 

Strona 1 z 14
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.