Aktualności


23 listopada 2020 - Nabór dodatkowy zgłoszeń do projektu "Twój cel - Twoja praca!"

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 23.11.2020 do 30.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,  
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca.

 

 

27 października 2020 - Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Rozwój, firma, sukces!"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Rozwój, firma, sukces!”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się dnia 04.11.2020 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 18.11.2020 r. (godz. 15:00).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji Uczestników, szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego (w tym form zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania warunków umowy) zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (oba regulaminy wraz z załącznikami znajdują się w zakładce „Projekty” – „Projekty aktualne” – „Rozwój, firma, sukces”).

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami projektowymi, w tym w szczególności regulaminem rekrutacji.

UWAGA!

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z pojawiającymi się z masowymi zachorowaniami wywołanymi koronawirusem COVID-19 w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe powinno się składać w sposób zdalny. Szczegóły zostały opisane w regulaminie rekrutacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów pod numerami tel.: 32 248 77 86 wew. 23, 30 lub na adres e-mail: bp@rarinwestor.pl.  W związku z dużym zainteresowaniem projektem uruchamiamy również dodatkową linię telefoniczną czynną w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8:00 do 16:00, a we wtorki i czwartki od godziny 10:00 do 18:00 pod numerem 501 307 145.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminów, w tym w szczególności zmiany liczby uczestników i parytetu płci. Pierwotnie projekt skierowany był do 26 osób – w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn. Jednak Spółka zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o zwiększenie liczby uczestników do 27 osób. Liczymy, że zmiana ta zostanie zaakceptowana, dlatego dokumentacja projektowa została opracowana pod kątem 27 osób. Jednak w przypadku braku akceptacji WUP, Spółka zmieni dokumenty zgodnie z pierwotnymi założeniami, a gdy w trakcie rekrutacji zmiana zostanie zaakceptowana, niniejsza wiadomość zostanie usunięta.

 

 


 

23 października 2020 - Bezpłatne webinarium dla klientów ZUS

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informację odnośnie bezpłatnych webinariów dla Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

Tematyka szkoleń:

 • Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Terminy: 17.11.2020 oraz 2.12.2020 (szczegółowa agenda)

 • Tarcza Antykryzysowa 5.0 (Tarcza branżowa) – wsparcie z ZUS – Termin: 3.11.2020 (szczegółowa agenda)

Wszelkie informacje nt. tych szkoleń dostępne są w kalendarium szkoleń na stronie ZUS.

 

 

 

25 września 2020 - Podziękowanie

 

Podziękowanie za współpracę dla Pana Łukasza Urbańczyk - Sekretarza Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o.

Z dniem 25 września 2020 roku Członek Rady Nadzorczej RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. Pan Łukasz Urbańczyk przestał pełnić swoją funkcję w Spółce.

Zarząd RAR "INWESTOR" Sp. z o.o. dziękuje Panu Łukaszowi Urbańczyk za jego udział i pracę w Radzie Nadzorczej
w okresie sprawowania funkcji Sekretarza organu nadzorującego Spółkę.

 

 

23 września 2020 - Nabór zgłoszeń do projektu "Nowa praca"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 23.09.2020 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Nowa praca”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 02.10.2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Nowa praca.

 

 

 

23 września 2020 - Nabór dodatkowy zgłoszeń do projektu "Twój cel - Twoja praca!"

 

Skorzystaj z szansy na zmiany w Twoim życiu zawodowym i weź udział w projekcie  „Twój cel - Twoja praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Ddatkowy nabór trwa od 23.09.2020 do 02.10.2020 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy,
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
   oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu?

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

 

Do projektu zostaną przyjęte 3 osoby.

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca!.

 

 

23 września 2020 - Nabór dodatkowy zgłoszeń do projektu "Projekt praca"

 

Skorzystaj z szansy na zmiany w Twoim życiu zawodowym i weź udział w projekcie  „Projekt praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Dodatkowy nabór trwa od 23.09.2020 do 02.10.2020 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy,
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
   oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu?

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

 

Do projektu zostaną przyjęte 4 osoby.

Więcej informacji w zakładce Projekt praca.

 

 

 

11 sierpnia 2020 - Warsztaty Liderów Lokalnych

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa społeczności lokalnych - etap 1” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń „WARSZTATY LIDERÓW LOKALNYCH” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji liderskich osób działających na rzecz środowisk lokalnych, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu ich działalności w obszarze swoich małych społeczności.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 24 lub 501-307-145 oraz elektronicznie pod adresem pmaj@rarinwestor.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Ogłoszenia .

8 lipca 2020 - Nabór zgłoszeń do projektu "Moje małe zmiany w kierunku pracy"

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 08.07.2020 r. rozpoczyna XVI edycję naboru zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 17.07.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku ogłaszanego naboru do projektu zostaną przyjęte maksymalnie 2 osoby. O kwalifikacji do projektu zadecyduje liczba punktów uzyskana w wyniku oceny złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

29 czerwca 2020 - Informacja z ZUS ws. terminu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informacje, że 30 czerwca 2020 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS również nie później niż do 30 czerwca 2020 r. (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zmienił się sposób składania wniosków. Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

 • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ)
 • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK)
 • o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)
 • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi terminu oraz sposobu składania wniosków.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie ZUS w zakładce O ZUS/aktualności.

 

 

10 czerwca 2020 - Informacja ws. 12 czerwca 2020

Informujemy, że Zarząd ustanowił dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. W związku z powyższym Rudzka Agencja Rozwju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 12 czerwca 2020 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

5 czerwca 2020 - Nabór zgłoszeń do projektu "Moje małe zmiany w kierunku pracy"

 

Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. informuje, że od 05.06.2020 r. rozpoczyna XV edycję naboru zgłoszeń do projektu „Moje małe zmiany w kierunku pracy”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór trwać będzie do 10.06.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku ogłaszanego naboru do projektu zostaną przyjęte maksymalnie 3 osoby. O kwalifikacji do projektu zadecyduje liczba punktów uzyskana w wyniku oceny złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl.
Dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce Moje małe zmiany w kierunku pracy.

 

 

Strona 1 z 11
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.