Aktualności


22 lutego 2021 - Nabór ciągły zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!” oraz „Projekt praca!”

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!" lub "Projekt praca!", które współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,
  oraz wsparcie finansowe w postaci:
 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

 

Nabór zgłoszeń ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc w projekcie.
Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca  oraz Projekt praca.

 

 

5 lutego 2021 - Ruszamy z rekrutacją !

Już od poniedziałku 8.02 rozpoczynamy rekrutację do projektu "Ku Lepszej Przyszłości !" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Co oferujemy?

Dla uczestników:

 • Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • Warsztaty asertywności i pracy w zespole;
 • Warsztaty z kreowania wizerunku;
 • Indywidualne wsparcie doradcy osobistego;
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • Kuferki kosmetyczne;
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe;
 • 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdów na warsztaty, szkolenia i staże;
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Dla rodzin uczestników:

 • Wsparcie opiekuna środowiskowego;
 • Wsparcie prawne, księgowe, konsultacje zdrowotne i inne niezbędne wsparcie w ramach Mobilnego Punktu Eksperckiego;
 • Warsztaty edukacyjne z robotyki (dla uczestników projektu i ich dzieci);

 

Dla kogo?

 • mieszkańców Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Zabrza, powiatu gliwickiego powiatu mikołowskiego;
 • osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób z niepełnosprawnością.

 

Masz pytania dotyczące projektu? 

Napisz: mlipka@rarinwestor.pl

Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o., ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

Więcej informacji w zakładce: Ku lepszej przyszłości!

5 lutego 2021 - Nabór zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!”

Nabór zgłoszeń do projektu „Twój cel – Twoja praca!”

 

Szukasz swojego miejsca na rynku pracy? Weź udział  udział w projekcie "Twój cel - Twoja praca!"  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 08.02.2021 do 19.02.2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda

Więcej informacji w zakładce Twój cel - Twoja praca

 

 

 

3 lutego 2021 - Zakończenie naboru do projektu "Rozwój, firma, sukces" wyniki

W wyniku zakończenia procedury rekrutacji do projektu "Rozwój, firma, sukces!", udostępniamy Państwu listy rankingowe, w podziale na kobiety i mężczyzn, osób, które zakwalifikowały się do projektu.

Lista rankingowa kobiety

Lista rankingowa mężczyźni

22 stycznia 2021 - Nabór zgłoszeń do projektu "Projekt praca"

 

Skorzystaj z szansy na zmiany w Twoim życiu zawodowym i weź udział w projekcie  „Projekt praca!”  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Nabór trwa od 25.01.2021 do 05.02.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, jeśli:

 • masz ponad 30 lat,
 • mieszkasz w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Katowicach, Chorzowie, Gliwicach, powiecie gliwickim lub mikołowskim,
 • nie pracujesz, odchodzisz z rolnictwa , jesteś imigrantem, reemigrantem, lub osobą ubogą pracującą, zatrudnioną na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Co oferujemy?

 • wysokiej jakości szkolenia,
 • indywidualne konsultacje zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, 
 • 6-cio miesięczne subsydiowane zatrudnienia,

      oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych).

Co możesz zdobyć?

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Masz pytania dotyczące projektu? 

 • Napisz: bzurek@rarinwestor.pl,
 • Zadzwoń: 32 248 77 86 wew. 23 (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00).
 • Przyjdź: Biuro Projektów RAR „INWESTOR” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska. 

 
Więcej informacji w zakładce Projekt praca.

 

 

15 stycznia 2021 - Wyniki I etapu rekrutacji do projektu "Rozwoj, firma, sukces!"

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ogłasza wyniki I etapu rekrutacji z uwzględnieniem odwołań do projektu: "Rozwój, firma, sukces!"  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokument jest dostępny również w zakładce "Rozwój, firma, sukces!" .

 

 

14 stycznia 2021 - Informacja z ZUS ws. Tarczy 6.0

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy  zaproszenie  do skorzystania ze szkolenia online z tematyki Tarczy 6.0 – wsparcie ZUS oraz dyżuru telefonicznego, podczas którego ekspert udzieli wyjaśnień w zakresie Małego ZUS plus oraz Tarczy 6.0 – wsparcie ZUS.

 

 

11 stycznia 2021 - Informacja z ZUS ws. bezpłatnych szkoleń i dyżuru telefonicznego

 

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy informację, że Oddział ZUS w Chorzowie dnia 13 stycznia, w środę, organizuje telefoniczny dyżur ekspercki. Podczas rozmowy ze specjalistami ZUS będzie można zapytać o mały ZUS plus, dowiedzieć się co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać oraz na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach tarczy 6.0. W tym samym dniu odbędzie się bezpłatne webinarium w tematyce tarczy 6.0.

W ramach audycji „Każdemu damy radę”  na antenie Radia Katowice, eksperci chorzowskiego ZUS będą pełnić dyżur telefoniczny. W najbliższą środę, 13 stycznia, w godz. od 9.30 do 13.00, pod numerem telefonu 32 34 90 555.

Zachęcamy do skorzystania z porad telefonicznych pracowników, którzy postarają się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzą na pytania: o warunki które należy spełnić, aby uzyskać prawo do skorzystania z ulgi mały ZUS plus, ważne terminy złożenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, kalkulator do wyliczenia podstawy na nowy rok.

W ramach tarczy 6.0 ekspert udzieli wyjaśnień min. odnośnie do: dodatkowego świadczenie postojowego, jednorazowego dodatkowego świadczenie postojowego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, czy zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. oraz za listopad 2020 r.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń online, jakie oferuje chorzowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najbliższe szkolenie z tematyki Tarczy 6.0 odbędzie się już 13 stycznia o godzinie 10.00-12.00. Harmonogram oraz wykaz tematyki spotkań dostępny jest na stronie ZUS w zakładce szkolenia i wydarzenia – Chorzów.

 

 

5 stycznia 2021 - Nabór do projektu "Zagłębiowskie wsparcie na starcie"

 

Na prośbę naszej zaprzyjaźnionej instytucji informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu do 15.01.2021 r. prowadzi nabór do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. Projekt przewidziany jest dla osób po 30 roku życia, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej i mieszkają w Sosnowcu, Będzinie lub Dąbrowie Górniczej. Szczegóły tutaj.

 

 

23 grudnia 2020 - Życzenia

 „Aby Święta Bożego Narodzenia

były bliskością i spokojem,

a Nowy Rok – dobrym czasem.”

Konstanty Ildefons Gałczyński

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzą Pracownicy oraz Zarząd

Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

 

 

22 grudnia 2020 - Informacja ws. 24 grudnia 2020

 

Informujemy, że Zarząd ustanowił dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2020 roku, obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. W związku z powyższym Rudzka Agencja Rozwju "INWESTOR" Sp. z o.o. dnia 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Strona 1 z 12
123456789

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.