Szkolenia tematyczne

Dopasowane do indywidualnych potrzeb

  • Praktyczne zastosowanie przepisów regulujących publiczne zatrudnienie
  • Ustawa o finansach publicznych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • Szkolenie biznesowe - prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej
  • Pozyskiwanie funduszy strukturalnych
  • Jak skutecznie zwiększyć sprzedaż w dobie wzrastającej konkurencyjności firm
  • Wychowawca kolonijny
  • Szkolenia BHP
  • Praktyczne zastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych