Szkolenia specjalistyczne

  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • Kurs dla kandydatów dla Rad Nadzorczych
  • ECDL – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy