Szkolenia interpersonalne

realizowane odrębnie lub modułowo a także zarówno w trybie stacjonarnym jak i wyjazdowym

 • Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Kreatywność – twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywne kierowanie zespołem
 • Trening motywacyjny
 • Konflikty i sposoby rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
 • Twój sukces na rynku pracy
 • Kształtowanie wizerunku
 • Integracja zespołu pracowniczego
 • Zarządzanie czasem
 • Negocjacje w biznesie i nie tylko
 • Autoprezentacja i profesjonalne wystąpienia publiczne
 • Asertywność – wywieranie wpływu na ludzi
 • Profesjonalna obsługa klienta