Usługi informacyjne

Zwiń

Bezpłatne usługi informacyjne dotyczące m.in.:

•administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

•możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,

•podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU przydatnych w prowadzeniu firmy( m.in.: usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji, usług pożyczkowych i poręczeniowych, usług doradztwa w optymalizacji kosztów, usług doradztwa i szkoleń w zakresie prawa i ochrony środowiska, usług Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz usług instytucji finansowych np. banków).

Każda usługa informacyjna udzielona przez Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU poprzedzona jest rejestrem oraz diagnozą potrzeb klienta.

 

Usługi opieki nad klientem:

Usługa informacyjna opieka nad klientem oferowana jest klientowi - przedsiębiorcy, gdy diagnoza jego potrzeb wykazała, że skorzystanie z dostępnej w KSU usługi specjalistycznej pomoże mu w prowadzeniu firmy.

 

Etapy realizacji usługi:

Etap I- asysta przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym.

Etap II pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

 

Zespół Konsultantów realizujących usługi:

1. Paweł Knop

2. Robert Kulawiak

3. Dorota Szybała-Pelak

4. Tomasz Bednarek