Usługi doradcze

Zwiń

Usługi doradcze w rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmują:

•konsultacje nt. profilu planowanej działalności,

•analizę SWOT planowanej działalności,

•analizę form i źródeł finansowania działalności,

•doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

•pomoc w przygotowaniu biznes planu, formularza rekrutacyjnego i innych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie,

•pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

Usługi doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmują:

 Organizację przedsiębiorstwa:

 •wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG,

•podpis elektroniczny,

•badanie potrzeb szkoleniowych pracowników firm (proces development, propozycje szkoleń dofinansowanych oraz komercyjnych),

•pomoc w realizacji projektów unijnych (przygotowanie, kompletowanie dokumentów),

•pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych – zwrotnych (kredyty, pożyczki),

•opracowanie stron internetowych,

•opracowanie umów, zakresu obowiązków, regulaminów pracy,

•doradztwo w procesie rekrutacji - proces assessment,

•pomoc w tworzeniu klastrów – opracowanie dokumentów- statutu, regulaminu, porozumienia, deklaracji przystąpienia, wskazanie źródeł finansowania, wyszukiwanie partnerów do współpracy.

 

Marketing przedsiębiorstwa:

 •opracowanie planów marketingowych,

•zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług,

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

 •audyty środowiskowe,

•audyty technologiczne,

•systemy zarządzania jakością

 

Finanse przedsiębiorstwa:

•przygotowanie analiz i prognoz finansowych,

•przygotowanie biznes planów pod potrzeby inwestycyjne,

Usługi doradcze są dofinansowane w wysokości 90% wartości usługi. W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, opłata ponoszona przez klienta wynosi 160 zł netto, natomiast w przypadku przedsiębiorcy to kwota 240 zł netto.

 

Zespół Konsultantów realizujących usługi:

  • Paweł Knop
  • Katarzyna Wochnik
  • Robert Szarras
  • Artur Łopata
  • Tomasz Bednarek
  • Dorota Szybała-Pelak