O projekcie

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. Z o.o.  z przyjemnością informuje, iż od 01.09.2012r. rozpoczęła realizację projektu "Punkt Konsultacyjny KSU". W nowej formule, PK KSU jest centrum obsługi przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Działający wg nowych zasad Punkt Konsultacyjny KSU w Dąbrowie Górniczej oferuje usługi informacyjne oraz usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługi świadczone przez PK KSU są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany z poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Klientami Punktu Konsultacyjnego KSU mogą być przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, tj.:

·         przedsiębiorstwa: mikro-, małe, średnie i duże,

·         bezrobotni, w tym osoby długotrwale bezrobotne,

·         osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się,

·         osoby zatrudnione, w tym: rolnicy, samozatrudnieni, zatrudnieni w przedsiębiorstwach,

·         inne osoby

Gdzie i w jaki sposób można uzyskać informację:

·         w siedzibie Punktu Konsultacyjnego KSU

·         w miejscu pełnienia dyżuru,

·         telefonicznie  32 764 22 98 ( wew. 24)

·         drogą elektroniczną (formularz zapytaniowy)

Gdzie i w jaki sposób można uzyskać informację:

Kontakt z nami
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
w Dąbrowie Górniczej (siedziba Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia)
ul. Sienkiewicza 6a
tel. 32 764 22 99 (wew. 22)
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
09.00 – 13.00