Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców


Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oferuje mikro oraz małym Przedsiębiorcom BEZPŁATNE usługi doradcze oraz szkoleniowe
w ramach projektu "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.2.1. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Podstawowy cel projektu - BEZPŁATNA pomoc dla Przedsiębiorców z zakresu przygotowania dokumentacji, w celu ułatwienia
otrzymania kredytu, pożyczki, czy też leasingu oraz kompleksowe doradztwo dla mikro i małych przedsiębiorców, w zakresie najkorzystniejszej
formy finansowania rozwoju firmy.

Cel ten będzie realizowany poprzez BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie:

  • analizy możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz pomocy przy wyborze instytucji finansującej,
  • porównywania ofert finansowania zewnętrznego, korzystnych dla klienta, doradztwa oraz pomocy przy wyborze optymalnego źródła finansowania (banki, fundusze leasingowe, fundusze poręczeniowe, itp.),
  • opracowania dla firmy biznes planu oraz wszystkich dokumentów wymaganych przez instytucję finansową,
  • szkoleń z zakresu podstaw zarządzania finansami firmy.
Pomoc doradcza naszych Konsultantów przyniesie następujące korzyści dla Przedsiębiorcy:
  • oszczędność czasu pracy Przedsiębiorcy w trakcie ubiegania się o kredyt, pożyczkę lub leasing,
  • ułatwienie i pomoc w kontakcie z instytucjami finansowymi,
  • gwarancja wykonania kompleksowych usług, przy zachowaniu staranności oraz poufności,
Pomoc (asysta) ze strony Konsultantów dla Przedsiębiorcy, poprzez doradztwo na każdym etapie ubiegania się kredyt, pożyczkę lub leasing.  

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty!

Osoba do kontaktu:

Koordynator Projektu

Dorota Szybała - Pelak
tel. 32 248 77 86 w. 24
e-mail: dszybala@rarinwestor.pl