"Szkoła mediacji"

Zwiń

 


Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” w związku z realizacją projektu „Inqbator  - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

zaprasza na szkolenie „Szkoła Mediacji”. Szkolenie trwa 60 godzin. Celem szkolenia jest przygotowanie do pełnienia roli mediatora. Uczestnicy podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizacji poznają zasady i sposób prowadzenia mediacji wszystkich typów. Szkolenie służy zdobyciu zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach:

 

10-11 listopad 2012 r.,

24-25 listopad 2012 r.,

8-9 grudzień 2012 r.,

w godzinach 9.00 - 17.00,  

 

w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

ul. Wolności 6,41-700 Ruda Śląska

 

Projekt adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, zarejestrowanych na terenie województwa śląskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 Do projektu mogą przystąpić:

- spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

- organizacje pozarządowe

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Ww. jednostki obligatoryjnie muszą posiadać siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w woj. śląskim.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na poniższym formularzu zgłoszeniowym

do dnia 8 listopada 2012

na adres e-mail: dszybala@rarinwestor.pl

lub przesyłając na adres:

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

ul. Wolności 6,41-700 Ruda Śląska

 wszelkich informacji udzielamy pod nr Tel. 32 248-77-86

 

Serdecznie zapraszamy