Szkolenie wyjazdowe: "Szkoła liderów"

Zwiń

 


Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu
„Inqbator  - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

zaprasza na 7 dniowe szkolenie wyjazdowe tzw. „Szkołę Liderów”

organizowane w dniach 22.11.2012r.–25.11.2012r. i 30.11.2012r.–02.12.2012r.  

w Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowym "LALIKI" w Zwardoniu.

Zapewniamy przejazd, noclegi oraz pełne wyżywienie.

 Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu cyklu szkoleń.

 

Tematyka szkoleń:

W dniach: 22.11.2012r.–25.11.2012r.

 

  • „I ja zostanę liderem, czyli trening umiejętności liderskich uwzględniający elementy kierowania zespołem oraz organizowania pracy zespołu”
  • „Finansowanie podmiotów Ekonomii Społecznej”

W dniach: 30.11.2012r. – 02.12.2012r.

  • „ABC Ekonomii Społecznej”
  •  „Pomysł na działanie w sektorze Ekonomii Społecznej”
  • „Współpraca i partnerstwo lokalne, jako kluczowe elementy działania w sektorze Ekonomii Społecznej”


Projekt adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, zarejestrowanych na terenie województwa śląskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 Do projektu mogą przystąpić:

- spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

-  organizacje pozarządowe

-  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Ww. jednostki obligatoryjnie muszą posiadać siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w woj. śląskim.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na poniższym formularzu zgłoszeniowym

do dnia 16 listopada 2012

na adres e-mail: dszybala@rarinwestor.pl

lub przesyłając na adres:

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.

ul. Wolności 6,41-700 Ruda Śląska

 wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 248-77-86

 

 

Serdecznie zapraszamy!