Inqbator - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Inqbator - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej” to bezpłatne szkolenia, doradztwo i coaching oraz nieodpłatne korzystanie z podstawowej infrastruktury biurowej i z usług informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 – „Wsparcie ekonomii społecznej”

Warunki uczestnictwa

Rozwiń

Nieodpłatne korzystanie z podstawowej infrastruktury biurowej

Rozwiń

Punkt informacyjny

Rozwiń

Szkolenia

Rozwiń

Doradztwo i coaching

Rozwiń

Kontakt

Rozwiń