Szkolenie „Zmiany ustawy o rachunkowości i nowe sprawozdanie finansowe w NGO oraz w spółdzielniach socjalnych w 2017r."

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. zaprasza na darmowe szkolenie z zakresu „Zmiany ustawy o rachunkowości i nowe sprawozdanie finansowe w NGO oraz w spółdzielniach socjalnych w 2017 r.”, które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. w godzinach 8:00 - 16:30  w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., ul Wolności 6; 41-700 Ruda Śląska.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego tj. m. Katowice, m. Ruda Śląska, m. Bytom, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.

W ramach szkolenia Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat m.in:

 • Rachunkowego wyodrębnienia działalności statutowej i gospodarczej.
 • Różnic pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
 • Zmianach w ustawie o rachunkowości.
 • Ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.
 • Sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rachunku zysków i strat, uwzględniając działalność statutową i gospodarczą.
 • Rozliczania się z fiskusem.
 • Podatku CIT w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 22 marca 2017r. na adres mailowy pmaj@rarinwestor.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 32 248-77-86 wew. 24. lub 501-307-145.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik OWES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, karta diagnozy dla PES, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
 o pomoc de minimis, oświadczenia
 o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zapraszamy
 1. Formularz zgłoszeniowy Instytucji OWES
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika OWES
 3.  Deklaracja uczestnictwa Instytucja OWES
 4. Oświadczenie Uczestnika projektu ind.