Zmiana udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. informuje, że otrzymała zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu "50 lat doświadczenia" w wysokości 850,00 PLN miesięcznie. Wobec tego maksymalna wnioskowana kwota wsparcia pomostowego przedłużonego wynosi 5100,00 PLN i przeznaczona jest dla wszystkich uczestników projektu (pierwotnie planowano przyznanie wsparcia dla 50% uczestników). Dodatkowo wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla uczestników projektu, które wynosiło maksymalnie 6 godzin, dostępne będzie w bardziej elastycznej formie (bez określenia limitu) dostosowanej do potrzeb uczestników.
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wyszczególnieniem zmian dostępny jest poniżej oraz w zakładce „do pobrania”.

Regulamin przyznawania środków finansowych - zmiany 2018.04
Załącznik 13 Nowa Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - zmiana 2018.04