Nabór zgłoszeń do projektu "50 lat doświadczenia"

Zwiń
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 05.03.2018 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „50 lat doświadczenia”. 
Nabór trwać będzie do 09.03.2018 r. 

Informujemy, iż w projekcie pozostaje 1 wolne miejsce - kolejne osoby przyjmowane będą na listę rezerwową.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób powyżej 50 roku życia (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo), którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą na jego terenie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
 • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 zł, 
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego wysokości 1500,00 zł, które pozwoli pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Wsparcie udzielane będzie przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), 
 • wysokiej jakości szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności. 
Warunkiem zgłoszenia do udziału w Projekcie jest prawidłowo i kompletnie wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa zawierająca:
 • formularz rekrutacyjny, 
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
oraz jeśli dotyczy: 
 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie dotyczące zarejestrowania,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych - kopia dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez właściwy organ lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Dokumenty rekrutacyjne dostarczone powinny być w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru znajdującego się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu (pliki znajdują się poniżej)

W dokumentacji znajduje się również przykład wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 30 oraz elektronicznie pod adresem 50@rarinwestor.pl. Załączniki 
 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 
 2. Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny 
 3. Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny do wypełnienia ręcznego
 4. Przykład wypełnienia formularza rekrutacyjnego 
 5. Załącznik 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego 
 6. Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 
 7. Załącznik 4 Umowa doradczo – szkoleniowa 
 8. Załącznik 5 IPD i diagnoza potrzeb 
 9. Załącznik 6 Sektory wykluczone 
 10. Załącznik 7 Notatka ze spotkania z doradcą