Pożyczki dla firm

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Fundusz Pożyczkowy aktualnie udziela pożyczek w ramach zrealizowanych następujących projektów:

  1. „ROFIT - linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"
  2. „PROFIT-BIS – linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki udzielania pożyczek:

  • Maksymalna kwota pożyczki do 400 000,00 zł na inwestycje,
  • Okres spłat pożyczki do 72 miesięcy w przypadku pożyczek na inwestycje,
  • Okres karencji do 6 miesięcy w przypadku pożyczek na inwestycje,
  • Prowizja od 2 % do 3 %

Oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczek jest ustalone według zmiennej stopy referencyjnej obowiązujacej w dniu podpisania umowy, ogłaszanej przez Komisję Europejską w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w komunikacie Komisji Europejskiej.

Wysokość oprocentowania jest uzależniona od kondycji finansowej firmy i od poziomu zabezpieczeń i wynosi już od 4,33 % w skali roku.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu mogą Państwo zapoznać się na podstronie Funduszu Pożyczkowego – PROFIT lub PROFIT-BIS.Serdecznie zapraszamy!<