Ogłoszenia

Informacja o wyniku - zapytanie nr 01/09/2017/50 - 6 października 2017
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017/50 - 26 września 2017
Informacja o wyniku - zapytanie 02/06/2017/50 - 6 lipca 2017
Informacja o wyniku - zapytanie 01/06/2017/50 - 6 lipca 2017
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017/50 Członek Komisji Rekrutacyjnej - 26 czerwca 2017
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017/50 
Więcej 
Zapytanie ofertowe nr 02/06/2017/50 Członek Komisji Rekrutacyjnej doradca zawodowy - 26 czerwca 2017
Zapytanie ofertowe nr 02/06/2017/50 
Więcej... 
Unieważnienie zapytania ofertowego nr 01/03/2017/MP z dnia 10.03.2017 - 17 marca 2017
Informacja o wyniku - zapytanie 02/02/2017 - 13 marca 2017
W dniu 07 marca 2017 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 02/02/2017/OWES z dnia 24 lutego 2017 r.  na   świadczenie pracy w charakterze Doradcy Kluczowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.
Więcej... 
Informacja o wyniku - zapytanie 01/02/2017 - 8 marca 2017

W dniu 07 marca 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 01/02/2017/OWES z dnia 24 lutego 2017 r.  na   świadczenie pracy w charakterze Animatora w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.
Więcej...

 
Zapytanie ofertowe 01/02/2017 - 24 lutego 2017
Zapytanie ofertowe 01/02/2017
Więcej... 
Zapytanie ofertowe 02/02/2017 - 24 lutego 2017
Zapytanie ofertowe 02/02/2017
Więcej... 
Informacja o wyniku - zapytanie 02/10/2016/OWES - 14 listopada 2016
W dniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 02/10/2016/OWES z dnia 27 października 2016 r. na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Szkoły Liderów ES w 5 obszarach tematycznych.
Więcej... 
Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe nr 01/10/2016/OWES - 8 listopada 2016
W dniu 08 listopada 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 01/10/2016/OWES z dnia 21 października 2016 r. na świadczenie pracy w charakterze Kluczowego Doradcy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”. 
Więcej... 
Zapytanie ofertowe 01/10/2016/OWES - 21 października 2016

Zapytanie ofertowe 01/10/2016/OWES
Więcej...

 
Unieważnienie zapytania ofertowego nr: 02/09/2016 OWES - 3 października 2016

Unieważnienie zapytania ofertowego nr: 02/09/2016/OWES

Więcej... 
Informacja o wyniku postępowania - zapytanie ofertowe 03/09/2016/OWES - 3 października 2016
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr 03/09/2016/OWES dotyczące świadczenia usług w charakterze Kluczowego Doradcy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1” nie wybrano żadnego Oferenta.
Więcej...
 
Zapytanie ofertowe 03/09/2016/OWES - 19 września 2016
Zapytanie ofertowe 03/09/2016/OWES
Więcej... 
Informacja o wyniku postępowania - zapytanie ofertowe 1/09/2016/OWES - 16 września 2016
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych  na zapytanie ofertowe nr 01/09/2016/OWES dotyczące świadczenia usług w charakterze Kluczowego Doradcy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1” nie wybrano żadnego Oferenta.
Więcej... 
Zapytanie ofertowe nr 02/09/2016/OWES - 7 września 2016
Zapytanie ofertowe nr 02/09/2016/OWES
Więcej... 
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2016/OWES - 7 września 2016
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2016/OWES
Więcej... 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2016/OWES - 30 sierpnia 2016
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych  na zapytanie ofertowe nr 01/08/2016/OWES dotyczące świadczenia usług w charakterze Kluczowego Doradcy Biznesowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1” nie wybrano żadnego Oferenta.
Więcej...
 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 03/07/2016/OWES - 8 sierpnia 2016

W dniu 05 sierpnia 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 03/07/2016/OWES z dnia 14 lipca 2016 r.  na   świadczenie usług szkoleniowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w obszarach tematycznych dotyczących zagadnień administracyjno-prawnych w PES i PS, księgowości i finansów w PES i PS, źródeł finansowania PES i PS, zarządzania w PES i PS, marketingu, promocji i współpracy w PES, umiejętnościach miękkich w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.
Więcej...

 
Zapytanie ofertowe nr 01/08/2016/OWES - 5 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe nr 01/08/2016/OWES
Więcej...

 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/07/2016/OWES - 19 lipca 2016

W dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 01/07/2017/OWES z dnia 07 lipca 2016 r.  na zapewnienie cateringu podczas spotkań animacyjnych, szkoleń i warsztatów dla Uczestników Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”. 
Więcej... 

 
Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/07/2016/OWES - 18 lipca 2016

W dniu 18 lipca 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe  nr 02/07/2017/OWES z dnia 07 lipca 2016 r.  na  wykonanie oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni”. 
Więcej...

 
Zapytanie ofertowe nr 03/07/2016/OWES - 14 lipca 2016
Zapytanie ofertowe nr 03/07/2016/OWES
Więcej... 
Zapytanie ofertowe nr 01/07/2016/OWES - 7 lipca 2016

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2016/OWES
Więcej...

 
Zapytanie ofertowe nr 02/07/2016/OWES - 7 lipca 2016
Zapytanie ofertowe nr 02/07/2016/OWES
Więcej... 
Informacja o wyborze partnera - 4 lipca 2016
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 09.06.2016r. o otwartym naborze partnera w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 na projekt  aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Więcej...
 
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016r - 29 czerwca 2016
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016r. 
więcej 
Ogłoszenie otwartego naboru partnera - 9 czerwca 2016

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16. 
Więcej...

 
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2016/OWES - 9 czerwca 2016
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2016/OWES
Więcej... 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/05/2016/OWES - 20 maja 2016
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 06.05.2016r. dotyczące wyboru Animatora w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny-zachodni”
więcej... 
Zapytanie ofertowe nr 01/05/2016/OWES - 6 maja 2016
Zapytanie ofertowe nr 01/05/2016/OWES  >>więcej...
Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu RPO WŚ - 9 kwietnia 2016

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu RPO WŚ

  >>więcej...
Informacja o wyborze Partnera - 17 marca 2016
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 15.02.2016 o otwartym naborze partnera w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
więcej... 
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu - 17 marca 2016
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera
więcej... 
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu - 15 lutego 2016

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu   nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146)ogłasza otwarty nabór partnera 

więcej...

 
Informacja o wyborze Partnera - 16 listopada 2015
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone 20.10.2015 o otwartym naborze partnera w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
więcej... 
Zapytanie ofertowe - 4 listopada 2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pracy w charakterze Animatora (nr CPV 80510000-2, 80511000-9, 85312320-8) umowa cywilnoprawna (80h) w związku planowaną realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -subregion centralno-zachodni”.
Więcej... 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO WSPÓŁNEJ REALIZACJI PROJEKTU - 20 października 2015

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.09.05.01-IP.02-24-034/15   Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera.
Więcej ...

 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO WSPÓŁNEJ REALIZACJI PROJEKTU - 28 września 2015
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partner.
Więcej ... 
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu - 21 sierpnia 2015
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
Więcej... 
Zapytanie ofertowe nr 20 - 1 lipca 2014

Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

 
Zapytanie ofertowe nr 18 - 27 czerwca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć o tematyce:
Moduł: Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – zawieranie umów handlowych, BHP, zatrudnianie personelu (1 dzień)
Moduł: Zaawansowane techniki marketingowe i sprzedażowe dla uczestników projektu, którzy rozpoczęli działalność w ramach projektu (szkolenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej)
Zapytanie ofertowe nr 18
Formularz ofertowy 
Zapytanie ofertowe nr 19 - 27 czerwca 2014
Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo specjalistyczne z zakresu:
Prawo,
Marketing, promocja i techniki sprzedaży
Negocjacje
Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania / pozyskiwanie źródeł na zatrudnianie pracowników
Księgowość i ZUS

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy 
Informacja na temat zamówienia nr 48258 – 2014 - 10 marca 2014
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP” Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze oferty Więcej ... 
Ogłoszenie - 11 lutego 2014
Ruda Śląska: doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości, finansów, obsługi klienta, negocjacji, kadr, płac i ZUS; promocji i reklamy oraz zagadnień związanych ze wsparciem mikroprzedsiębiorców - dla osób uczestniczących w projekcie Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor sp. z o.o. 40 tysięcy nowych możliwości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 48258 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
Więcej...  
OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW - 28 maja 2013
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. o.o. ogłasza nabór ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „40 tysięcy nowych możliwości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Więcej ... 
Informacja na temat zamówienia nr 105912 - 2013. - 18 kwietnia 2013
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. informuje, iż wykonawca: firma ZAWO Wojciech Zaremba, który został pierwotnie wybrany w ramach zamówienia nr 105912 - 2013 (zgodnie z pismem nr 042/RAR/CDG/AK/2013 z dn. 08.04.2013r.) uchylił się od podpisania umowy. Jednocześnie zgodnie z artykułem 94, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą PZP” dokonano wyboru spośród pozostałych najkorzystniejszych ofert.
Więcej ... 
Informacja na temat zamówienia nr 105912 - 2013. - 9 kwietnia 2013
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy ZAWO Wojciech Zaremba, ul. 1 Maja 42 40-288 Katowice dla wszystkich wskazanych w SIWZ pakietów oferty.
Więcej ... 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 19 marca 2013
Ogłoszenie - 17 marca 2013
Ruda Śląska: doradztwo z zakresu przygotowywania biznesplanów, księgowości, podstaw prawnych rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania - dla osób uczestniczących w projekcie Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor sp. z o.o. pt. 40 tysięcy nowych możliwości - realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej... 
Informacja o stronach partnera oraz o zakresie zadań partnerów. - 19 czerwca 2012
Informacja o stronach partnerstwa oraz o zakresie zadań partnerów w projekcie przygotowywanym w ramach 7.2.2, OWES w subregionie centralnym.  >>więcej...
Ogłoszenie o naborze partnerów - 22 maja 2012

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

W celu zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712) oraz z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów
Więcej ...

 
Masz pomysł – bądź przedsiebiorcą - 4 września 2009
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu zabezpieczająca umowę z WUP w Lublinie o dofinansowanie projektu Masz pomysł – bądź przedsiebiorcą realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: EFS/04/09/2009/6.2  >>więcej...
Biznes na start - 5 maja 2009
Projekt „BIZNES NA START” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.  >>więcej...
Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą - 5 kwietnia 2009
Projekt "Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą" jest realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" z siedzibą w Rudzie Śląskiej.  >>więcej...
Zapytanie ofertowe 02/10/2016/OWES - 27 października 2016
Zapytanie ofertowe 02/10/2016/OWES
Więcej...