Dotacje UE

Zwiń

Biuro Projektów prowadzi działalność mającą na celu wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości. Jednym z naszych priorytetowych działań jest pomoc świadczona przedsiębiorcom w planowaniu i zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. O powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania decyduje nie tylko jakość pomysłu, lecz także jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji. Konsultanci naszej firmy pomogą Państwu dostosować planowaną inwestycję do wymogów Funduszy Strukturalnych UE.

Zatrudnieni w naszej firmie specjaliści mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie aplikowania o środki unijne, analizy finansowej oraz doświadczeniem w zakresie weryfikacji projektów pod kątem przyznawania dotacji unijnych, pożyczek i kredytów dla przedsiębiorstw.

Jesteśmy ponadto firmą posiadającą akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Krajowego Systemu Usług. Od 10 lat działamy na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Kapitałowy udział Miasta Ruda Śląska w naszej firmie jest gwarancją rzetelności i uczciwości.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu od momentu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej poprzez doradztwo podczas realizacji projektu aż do ostatecznego rozliczenia i wypłaty środków. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • analizę projektu pod kątem możliwości pozyskania dotacji,
  • dobór najkorzystniejszego programu pomocowego,
  • monitoring dostępnych funduszy i środków finansowych,
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego,
  • przygotowanie niezbędnych załączników: m.in. biznes plan/studium wykonalności, opinie o innowacyjności projektu, dokumentacja techniczna,
  • doradztwo związane z realizacją projektu w zakresie sprawozdawczości i realizacji zamówień,
  • przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej projektu obejmującej sporządzenie wniosków aplikacyjnych o płatność, raportów, sprawozdań merytorycznych, technicznych i finansowych,

Kontakt

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, bądź zapytania pocztą elektroniczną na adres pknop@rarinwestor.pl
W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny 32 2487-786 wew. 22