Kierunek zmiana

ZwińO PROJEKCIE

Zwiń

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zmiana”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIA 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy

(działania z zakresu outplacementu) 

PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – konkurs

Projekt skierowany jest do:

 • Mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich.
 • Osób, znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
 • Pracowników/byłych pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • wysokiej jakości szkoleń – w tym zindywidualizowanych szkoleń zawodowych,
 • indywidualnych konsultacji zawodowych i psychologicznych, pośrednictwa pracy,
 • 6-cio miesięcznych staży.

Oraz wsparcie finansowe w postaci:

 • stypendium szkoleniowego (dotyczy szkoleń zawodowych),
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • ATRAKCYJNEGO STYPENDIUM STAŻOWEGO

Cel główny projektu: złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia outplacement’owego 50 osobom, które utraciły zatrudnienie 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie oraz pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia.

Wartość projektu: 1 491 534,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 267 804,41 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. – 31.07.2018r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • min. 48 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
 • min. 30 osób  po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
 •  min. 50 % uczestników, podejmie pracę w okresie od trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:

 • nowe kwalifikacje i doświadczenie,
 • większą motywację do aktywnego działania,
 • możliwość stałego zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Osobiście w biurze projektu w siedzibie RAR INWESTOR

pod tel. (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22

lub drogą e-mail: bp@rarinwestor.pl


AKTUALNOŚCI

Zwiń

Nabór do projektu Kierunek zmiana

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 22.11.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń trwać będzie do 06.12.2017r. 
Informujemy, iż w projekcie pozostaje 6 wolnych miejsc.
W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl


Nabór do projektu Kierunek zmiana

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 16.10.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń trwać będzie do 31.10.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl


Nabór do projektu Kierunek zmiana

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 01.09.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń trwać będzie do 18.09.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl
Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana"

Przedłużamy nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana" do dnia 21.07.2017r. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnienia


Nabór do projektu Kierunek zmiana

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 16.05.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń trwać będzie do 30.06.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl


Przedłużamy czwarty nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana"

Przedłużamy czwarty nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana" do dnia 15.03.2017r. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnieniaCzwarty nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana"
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 01.02.2017 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Czwarta tura naboru trwać będzie do 28.02.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx
Zaświadczenie z zakładu pracy o przyczynie zwolnienia


 
Informacja o wyniku postępowania - zapytanie ofertowe

W dniu 20 grudnia 2016 r. w siedzibie Rudzkiej Agencji  Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe z dnia 09 grudnia 2016 r. na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminami w ramach projektu "Kierunek zmiana".

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta:

 • Business Center 1 Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę spełnienie  wszystkich kryteriów określonych w zapytaniu Firma Business Center 1 Sp. z o.o  została wybrana do wykonania w/w usługi.


Trzeci nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana"
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 06.12.2016 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Trzecia tura naboru trwać będzie do 13.01.2017r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx


Drugi nabór zgłoszeń do projektu "Kierunek zmiana"
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 08.11.2016 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Druga tura naboru trwać będzie do 30.11.2016r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx


Informacja dot. projektu „Kierunek zmiana”
Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju do projektów typu outplacement mogą kwalifikować się osoby, które zatrudnione były na umowy cywilnoprawne, a które utraciły to zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy (zleceniodawcy).


Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. informuje, że od 30.09.2016 r. rozpoczyna nabór zgłoszeń do projektu „Kierunek zmiana”. 
Szczegółowe informacje dot. zasad rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. 
Pierwsza tura naboru trwać będzie do 31.10.2016 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod tel. (32) 248 77 86 wew. 22 lub 23 oraz elektronicznie pod adresem bp@rarinwestor.pl

Regulamin 'Kierunek zmiana'.pdf
Zal.1 - Formularz rekrutacyjny.docx