O Firmie

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. powstała w 1997 roku jako instytucja samofinansująca się, mająca na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym.

2 filary działalności RAR "Inwestor" Sp. z o.o.

  • Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek mikro oraz małym firmom na inwestycje przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
  • Biuro Projektów świadczy bezpłatne usługi informacyjne nt. prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych oraz realizuje projekty współfinansowane z programów pomocowych, w tym Unii Europejskiej. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla projektów inwestycyjnych, w tym dla przedsiębiorstw i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
    Oferujemy również szeroki wachlarz usług szkoleniowych dostosowując swą ofertę do aktualnych potrzeb rynku; m.in. są to kursy językowe, zawodowe realizowane we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Biuro Projektów
Tel. 032 243 69 31, e-mail: bp@rarinwestor.pl

Fundusz Pożyczkowy
Tel. 032 244 21 87, e-mail: fundusz@rarinwestor.pl

Zarząd

Katarzyna Wochnik – Prezes Zarządu
Adam Malejka – Prokurent
Dorota Kościńska - Prokurent

Rada Nadzorcza

Arkadiusz Ludynia - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Konik  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Łukasz Urbańczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel/faks: (32) 248 77 86
NIP: 641-19-06-691
REGON: 273307244
KRS: 0000073413        
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 094 000 PLN
email: sekretariat@rarinwestor.pl
internet: www.rarinwestor.pl