Kontakt

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel: (32) 248 77 86
NIP: 641-19-06-691
REGON: 273307244
KRS: 0000073413        
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 100 000 PLN
email: sekretariat@rarinwestor.pl
internet: www.rarinwestor.pl