Formularz : Fundusze Unijne

Dowiedz się, czy twoja firma ma szansę uzyskać wsparcie z funduszy unijnych

Zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszego formularza, który pozwoli nam określić Państwa możliwości pozyskania dotacji a także ich zródło. Po wysłaniu przez Państwa formularza skontaktuje się z Państwem nasz konsultant.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól, jednak jeżeli mają Państwo związane z tym wątpliwości, istnieje możliwość uzupełnienia tylko tych informacji, które uznają Państwo za stosowne.
Informacje o przedsiębiorstwie
Nazwa przedsiębiorcy:
Adres firmy:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Osoba do kontaktu:
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:
Forma prawna prowadzonej działalności:
Branża:


Średnioroczne zatrudnienie w firmie w poprzednim roku obrotowym wyniosło osób
Przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym zawierał się w przedziale:Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego zawierała się w przedziale:Rodzaj działalności (należy podać cztery pierwsze znaki PKD lub EKD)
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji


Przewidywane działania:

inne:(jakie?)
Krótki opis przedsięwzięcia:
Opis:
Charakter inwestycji:
Czy projekt jest innowacyjny (przewiduje wdrożenie nowych zaawansowanych technologii stosowanych nie dłużej niż 1 rok)?
Czy realizacja projektu przewiduje zatrudnienie nowych pracowników?
Szacowany koszt inwestycji:
Lokalizacja inwestycji:
Źródła finansowania:
Przewidywane rezultaty inwestycji:
wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek
nowy bądź ulepszony proces produkcyjny
zwiększenie dotychczasowego asortymentu (wzrost mocy wytwórczych)
zwiększenie/rozpoczęcie eksportu
dostosowanie produktów/technologii do wymogów obowiązującego prawa/dyrektyw unijnych (w zakresie ochrony środowiska, BHP, równości szans itp.)
wykorzystanie technologii ICT lub e-biznes
Dodatkowe informacje istotne ze względu na specyfikację projektu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RAR INWESTOR Sp. z o.o. do celów związanych z realizacją usług oraz przekazaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.Nr 144, poz. 1204)).
Skąd się dowiedziałeś o Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor":