Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki
Unia Europejska
40 tysięcy


Biuro projektu

Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska

tel/faks: (32) 248 77 86
tel: 32 243 69 30

Koordynator Projektu
Tomasz Bednarek
tel: 500 235 364
32 2487-786 (wewn. 25)
email: tbednarek@rarinwestor.pl

Asystent Projektu
Aleksandra Kuszka
tel: 501 307 198
32 2487-786 (wewn. 26)
email: akuszka@rarinwestor.pl

Specjalista ds. sprawozdawczości,
monitoringu i rozliczania

Sylwia Krawczyk
tel: 32 248-77-86 (wewn. 30)
email: spabisek@rarinwestor.pl

Biuro projektu czynne
od poniedziałaku do piątku
w godz.
08:00 - 16:00

Strona główna
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki:
www.efs.gov.pl

Aktualności

Rozliczanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Szanowni Beneficjenci.
Przypominamy, iż są Państwo zobowiązani do rozliczenia przyznanego wsparcia pomostowego w terminie do 30 dni od zakończenia okresu wydatkowania tego wsparcia.
Celem rozliczenia wsparcia należy przedłożyć Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług (Załącznik nr 32 do Regulaminu) oraz Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 31 do Regulaminu). Przypominamy także, iż oryginały dokumentów sprzedaży należy opisać, aby związek z dotacją był widoczny. Opis powinien być umieszczony na odwrocie faktury/rachunku - WZÓR OPISU FAKTURY DLA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szkolenia w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego!
Szanowni Beneficjenci!
Zapraszamy na szkolenia realizowane w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.

Termin: 24.07.2014r.  czwartek
Temat szkolenia: Zaawansowane techniki marketingowe i sprzedażowe

Termin: 29.07.2014r. wtorek
Temat szkolenia: Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej - zawieranie umów handlowych, BHP, zatrudnianie pracowników

Szkolenia odbywać się będę w siedzibie RAR INWESTOR Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 6

Szkolenia realizowane wyłącznie dla Beneficjentów, którym przyznane zostało przedłużone wsparcie pomostowe.

Wyniki ostateczne (dot. wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego)
W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach aneksu do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczamy ostateczną listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej ilości punktów.
Lista
Uczestnicy projektu, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną pisemnie wezwani do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

więcej aktualności