Aktualności

Ogłoszenie drugiego naboru pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych oraz istniejących PES

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”. 
Więcej...


Przedsiębiorczość społeczna oraz DOTACJE na tworzenie miejsc pracy w PES
W związku z ogłoszeniem naboru pomysłów na utworzenie stanowisk pracy:

  • w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (PS)/ekonomizujących się Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES), 
  • w nowoutworzonych  Przedsiębiorstwach Społecznych (PS), 
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Więcej...


Informacja dot. projektu „Kierunek zmiana”
Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju do projektów typu outplacement mogą kwalifikować się osoby, które zatrudnione były na umowy cywilnoprawne, a które utraciły to zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy (zleceniodawcy). 
Więcej...

więcej aktualności