Aktualności

Informacja dot. projektu „Kierunek zmiana”
Informujemy, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju do projektów typu outplacement mogą kwalifikować się osoby, które zatrudnione były na umowy cywilnoprawne, a które utraciły to zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy (zleceniodawcy). 
Więcej...

Szkolenie „Zewnętrzne źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu „Zewnętrzne źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godzinach 8:00 - 16:30 w siedzibie Business Center 1 – ul. Staromiejska 2/7; 40-013 Katowice
Więcej...


Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w podmiotach ekonomii społecznej
Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych.Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.
czytaj więcej...

więcej aktualności