Aktualności

Spotkanie informacyjne - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek 30.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych, Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu: m. Katowice, m. Bytom, m. Ruda Śląska, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.
Więcej...

Doradztwo specjalistyczne finansowo - księgowe
W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni oferuje usługi doradztwa specjalistycznego finansowo - księgowego. Doradztwo specjalistyczne finansowo - księgowe obejmuje udzielanie szczegółowych porad.
Więcej...

Nowy projekt „Kierunek zmiana”!

Miło nam poinformować, że projekt Rudzkiej Agencji Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. pt. „Kierunek zmiana” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działanie 7.4.2 Outplacement. 
Więcej...


więcej aktualności